Odpowiedzialność cywilna osób fizycznych za złamanie prawa konkurencji – sprawa Safeway

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Styczeń 21, 2010 13:28

Odpowiedzialność cywilna osób fizycznych za złamanie prawa konkurencji – sprawa Safeway

Brytyjski supermarket Safeway złożył do sądu pozew o odszkodowanie przeciwko swoim byłym pracownikom. Zdaniem przedsiębiorcy to właśnie byli pracownicy są odpowiedzialni za zawiązanie kartelu. (Brytyjski organ ds. konkurencji prowadzi obecnie postępowanie w sprawie zmowy cenowej pomiędzy supermarketami a producentami nabiału).

Zdaniem obrońców byłych pracowników, Safeway, który dopuścił się zakazanego zachowania nie może żądać odszkodowania wynikającego, z jego własnego nielegalnego działania (obowiązująca w prawie brytyjskim zasada zw. ex turpi causa). Ponadto wskazywali niezgodność żądania z brytyjskimi regulacjami prawa konkurencji, która nie przewidują odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych, nawet jeśli to ich zachowanie spowodowało naruszenie prawa antymonopolowego. W opinii obrońców, możliwość dochodzenia odszkodowań od osób fizycznych może negatywnie wpłynąć na skuteczność i efekt odstraszający kar nakładanych na przedsiębiorców.

Sąd nie przychylił się do tych argumentów i przyjął sprawę do rozpoznania.

Choć przedsiębiorca rzeczywiście nie może dochodzić odszkodowania za właśnie nielegalne zachowania, to należy rozważyć co w przypadku, gdy naruszenie nie wynika z zachowania samego przedsiębiorcy, lecz z zachowania jego pracowników. Dotychczas, ze względu na wspomnianą ex turpi causa przedsiębiorcy napotykali trudności w dochodzeniu odszkodowań od pracowników, ponieważ ich roszczenie wynikałoby z naruszenia prawa konkurencji. Zdaniem sądu, fakt ten, niekoniecznie musi uniemożliwiać dochodzenia odszkodowań.

Sprawa może okazać się ważnym precedensem i mieć znaczące konsekwencje.

Wskazuje się, że możliwe będzie także odzyskanie odszkodowań wypłaconych w związku z roszczeniami osób trzecich (private enforcement). Z pewnością będzie to skuteczny środek odstraszający osoby fizyczne rozważające naruszenie prawa konkurencji. Może to mieć także wpływ na toczącą się aktualnie debatę co do wpływu tzw. programów compliance na wysokość kar za naruszanie prawa konkurencji.

Dodatkowo, komentatorzy uważają, że konieczne wydaje się rozważenie wpływu możliwości dochodzenia odszkodowań od osób fizycznych na postępowania antymonopolowe – np. na program leniency (czy pracownicy chętnie ujawnialiby swoje działania, jeśli mogłoby to grozić koniecznością zapłaty odszkodowań?).

Katarzyna Manteuffel
Dodane przez Katarzyna Manteuffel Styczeń 21, 2010 13:28
Napisz komentarz

1 Komentarz

  1. Wasilewski Listopad 23, 17:29

    A jak to wygląda w Polsce, ex turpi causa non oritur actio działa?

    Czy polskie prawo przewiduje odpowiedzialność osób fizycznych za łamanie prawa konkurencji?

    Odpowiedz na ten komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found