Unia Europejska

Trybunał po raz kolejny o zjawisku nożyc cenowych

// 18/07/2014
Tekst gościnny
Wyrokiem z dnia 10.07.2014 r. Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołania wniesione przez Telefónica oraz Telefónica de España SAU. Takie rozstrzygnięcie oznacza utrzymanie w mocy nałożonego... 
Pozostałe teksty »

Przegląd publikacji naukowych

Jean Tirole

// 14/10/2014
dr Maciej Bernatt
Polecam obszerne uzasadnienie decyzji Komitetu Noblowskiego o przyznaniu nagrody Nobla Jean Tirole’owi za jego prace poświęcone regulacji rynku i zachowań przedsiębiorców dominujących.... 
Pozostałe teksty »

UOKiK

DELTA PEKARNY przeciwko Republice Czeskiej: sądowy nadzór nad inspekcjami oczami Strasburga

// 20/11/2014
dr Maciej Bernatt
Rosnące zainteresowanie ze względu na potencjalne skutki dla innych niż Republika Czeska państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wzbudzać może październikowy wyrok ETPCz ws.... 
Pozostałe teksty »

Spotkania i konferencje

Wejście w życie nowelizacji uokik – wydarzenia

// 05/11/2014
dr Maciej Bernatt
W najbliższym czasie w polskim środowisku ochrony konkurencji z pewnością coraz intensywniej dyskutować się będzie o konsekwencjach wejścia w życie nowelizacji uokik. Istotne jest w... 
Pozostałe teksty »
© 2014 Antitrust in Poland · RSS · Powered by WordPress