Unia Europejska

A.G. Wahl krytycznie o inspekcji Komisji w Deutsche Bahn

// 23/02/2015
dr Maciej Bernatt
Rzecznik Generalny Wahl krytycznie odniósł się do działań kontrolnych Komisji Europejskiej w Deutsche Bahn. W sprawie istotnym zagadnieniem jest zakres kontroli sądowej nad kontrolą prowadzoną... 
Pozostałe teksty »

Przegląd publikacji naukowych

Najważniejsze artykuły z zakresu ochrony konkurencji 2014 r.

// 13/01/2015
dr Maciej Bernatt
Polecam konkursowe zestawienie najważniejszych artykułów naukowych z zakresu ochrony konkurencji przygotowane przez portal concurrences.com. Daje ono obraz najważniejszych i najbardziej aktualnych... 
Pozostałe teksty »

UOKiK

DELTA PEKARNY przeciwko Republice Czeskiej: sądowy nadzór nad inspekcjami oczami Strasburga

// 20/11/2014
dr Maciej Bernatt
Rosnące zainteresowanie ze względu na potencjalne skutki dla innych niż Republika Czeska państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wzbudzać może październikowy wyrok ETPCz ws.... 
Pozostałe teksty »

Spotkania i konferencje

Konferencja pt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A CEE Perspective

// 12/03/2015
dr Maciej Bernatt
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS) organizują konferencję „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central... 
Pozostałe teksty »
© 2015 Antitrust in Poland · RSS · Powered by WordPress