Unia Europejska

ETPCz o kontroli w przedsiębiorstwie

// 13/04/2015
Katarzyna Manteuffel
2 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie Vinci Construction France and GTM Génie Civil et Services przeciwko Francji. Skarga przedsiębiorców dotyczyła kontroli... 
Pozostałe teksty »

Przegląd publikacji naukowych

Najważniejsze artykuły z zakresu ochrony konkurencji 2014 r.

// 13/01/2015
dr Maciej Bernatt
Polecam konkursowe zestawienie najważniejszych artykułów naukowych z zakresu ochrony konkurencji przygotowane przez portal concurrences.com. Daje ono obraz najważniejszych i najbardziej aktualnych... 
Pozostałe teksty »

UOKiK

DELTA PEKARNY przeciwko Republice Czeskiej: sądowy nadzór nad inspekcjami oczami Strasburga

// 20/11/2014
dr Maciej Bernatt
Rosnące zainteresowanie ze względu na potencjalne skutki dla innych niż Republika Czeska państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wzbudzać może październikowy wyrok ETPCz ws.... 
Pozostałe teksty »

Spotkania i konferencje

Kongres prawa konkurencji

// 10/04/2015
dr Maciej Bernatt
W najbliższy poniedziałek, wtorek i środę w Centrum Konferencyjnym UOKiK odbywać się będzie 1. Polski Kongres Prawa Konkurencji, poświęcony zarówno tematyce antymonopolowej i jak i... 
Pozostałe teksty »
© 2015 Antitrust in Poland · RSS · Powered by WordPress